Δημοπράτηση αγροτεμαχίων της Δ.Κ. Ορεστιάδας την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018 12:00μμ στο Δημοτικό Κατάστημα Ορεστιάδας