Δημοπράτηση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Χανδρά την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 9:30μμ στο Δημοτικό Κατάστημα Ορεστιάδας