Δημόσια κλήρωση για τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Ασφαλτοστρωσεις και έργα υποδομής στην περιοχή επέκτασης Ορεστιάδας»