Δημόσια πρόσκληση για Ασφάλιση οχημάτων και Μηχανημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου και των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ορεστιάδας