Δημόσια πρόσκληση για Ασφάλιση οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Ορεστιάδας