Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης για το έργο Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου Ορεστιάδας