Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης για το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση στεγών σε σχολεία της Ορεστιάδας (ΕΠΑΛ-2ο Νηπιαγωγείο)»