Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης για το έργο με τίτλο Εργασίες Ενεργειακής Αναβάθμισης 2ου Δημοτικού Σχολείου και 6ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Ορεστιάδας