Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης για το έργο με τίτλο “Κατασκευή κλειστής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό σχολείο Ριζίων”