Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές 15ης Οκτωβρίου 2023

Πρόγραμμα Επαναληπτικών Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών της 15ης Οκτωβρίου 2023

Γνωστοποίηση πίνακα Συνδυασμών για τις επαναληπτικές περιφερειακές εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 2023 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Ενημέρωση για τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων και Καταστημάτων Ψηφοφορίας για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 καθώς και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023

Πρόγραμμα Δημοτικών Εκλογών

Πρόγραμμα Περιφερειακών Εκλογών

Προκήρυξη Περιφερειάρχη συνδυασμών και υποψήφιων Δημοτικών Εκλογών

Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Έβρου περί καθορισμού εκλογικών καταλόγων Περιφέρειας Έβρου για τις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές Οκτωβρίου 2023

Απόφαση Περιφερειάρχη περί θεώρησης των πινάκων υποψήφιων Περιφερειαρχών και Περιφερειακών Συμβούλων.