Δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια για παιδιά και γονείς την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019