Δωρεάν Προληπτικός Ιατρικός Οδοντιατρικός Έλεγχος ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 15-19 Οκτωβρίου 2018