Δωρεάν υγειονομικές εξετάσεις από στρατιωτικό ιατρικό κλιμάκιο στα χωριά Σάκκου και Χανδρά στις 4 και 6 Δεκεμβρίου αντίστοιχα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόγραμμα Κοινωνικής Προσφοράς Ενόπλων Δυνάμεων

       Το Δ΄ Σώμα Στρατού ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων, θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη ιατρικού προσωπικού της 3 Μ/Κ ΤΑΞ – «ΡΙΜΙΝΙ» στα χωριά Σάκκος και Χανδράς (από 08:30 μέχρι 12:00Ω) του Δήμου Ορεστιάδας, την Τρίτη 04 Δεκεμβρίου 2018 και την Πέμπτη 06 Δεκεμβρίου 2018 αντίστοιχα, για δωρεάν υγειονομική εξέταση, χωρίς τη δυνατότητα συνταγογράφησης.

       Παρακαλούμε για την ενημέρωση και προσέλευση των επιθυμούντων κατοίκων.

       Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2552 0 76122 (εσωτ. 6122, ώρες γραφείου).

ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ