Δωρεάν υγειονομικές εξετάσεις από στρατιωτικό ιατρικό κλιμάκιο στα χωριά Χανδρά και Αμμόβουνου 11 και 25 Ιουνίου 2018

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Προγράμματα Κοινωνικής Προσφοράς Ενόπλων Δυνάμεων

            Ανακοινώνεται ότι, τη  Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018, στο χωριό Χανδρά και την Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018, στο χωριό Αμμόβουνο, από 8:30Ω έως 12:00Ω, στρατιωτικό ιατρικό κλιμάκιο, αποτελούμενο από γενικό ιατρό και ανάλογο νοσηλευτικό προσωπικό και μέσα, θα βρίσκεται στο αγροτικό ιατρείο των χωριών, για δωρεάν υγειονομικές εξετάσεις των κατοίκων, χωρίς δυνατότητα συνταγογράφησης σε ασφαλιστικά ταμεία.

       ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ