Δωρεάν υγειονομικές εξετάσεις από στρατιωτικό ιατρικό κλιμάκιο στον Σάκκο και στον Χανδρά στις 9 και 11 Δεκεμβρίου