Δωρεάν υγειονομικές εξετάσεις από στρατιωτικό ιατρικό κλιμάκιο στον Χανδρά την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Προγράμματα Κοινωνικής Προσφοράς Ενόπλων Δυνάμεων

            Ανακοινώνεται ότι, την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017, στο χωριό Χανδρά από 8:30Ω έως 12:00Ω, στρατιωτικό ιατρικό κλιμάκιο αποτελούμενο από γενικό ιατρό και ανάλογο νοσηλευτικό προσωπικό και μέσα, θα βρίσκεται στο αγροτικό ιατρείο του χωριού, για δωρεάν υγειονομικές εξετάσεις των κατοίκων χωρίς δυνατότητα συνταγογράφησης σε ασφαλιστικά ταμεία.

ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταξίαρχος Ανδρέας Φλωράτος
Ακριβές Αντίγραφο
Διοικητής