Δωρεάν υγειονομικές εξετάσεις από στρατιωτικό ιατρικό κλιμάκιο των κατοίκων του Αμμόβουνου την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Προγράμματα Κοινωνικής Προσφοράς Ενόπλων Δυνάμεων

            Ανακοινώνεται ότι, την  Τετάρτη 07 Μαρτίου 2018, στο χωριό Αμμόβουνο,  από 8:30Ω έως 12:00Ω, στρατιωτικό ιατρικό κλιμάκιο αποτελούμενο από γενικό ιατρό και ανάλογο νοσηλευτικό προσωπικό και μέσα, θα βρίσκεται στο αγροτικό ιατρείο του χωριού, για δωρεάν υγειονομικές εξετάσεις των κατοίκων χωρίς δυνατότητα συνταγογράφησης σε ασφαλιστικά ταμεία.

 

                        ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Σχης (ΠΖ) Μιχαήλ Πλουμής                                                                      Αλχίας (ΠΒ) Κων/νος Χαλιαμπάλιας
Ακριβές Αντίγραφο                                                                                                Βοηθός 2ου ΕΓ

                                                                                                      Επιτελάρχης