Δωρεάν υγειονομικές εξετάσεις από στρατιωτικό κλιμάκιο στο Σάκκο και στον Χανδρά 26 και 28 Φεβρουαρίου 2020