Δωρεάν υγειονομικές εξετάσεις από στρατιωτικό κλιμάκιο την Δευτέρα 7 και 9 Οκτωβρίου στο Αμμόβουνο και στη Λεπτή αντίστοιχα

Προγράμματα Κοινωνικής Προσφοράς Ενόπλων Δυνάμεων
Ανακοινώνεται ότι, την Δευτέρα 7 και Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019, στα
χωριά Αμμόβουνο και Λεπτή αντίστοιχα, από 9:30Ω έως 12:00Ω, στρατιωτικό
ιατρικό κλιμάκιο αποτελούμενο από γενικό ιατρό και ανάλογο νοσηλευτικό
προσωπικό και μέσα, θα βρίσκεται στα αγροτικά ιατρεία των χωριών, για δωρεάν
υγειονομικές εξετάσεις των κατοίκων χωρίς δυνατότητα συνταγογράφησης σε
ασφαλιστικά ταμεία.
ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ