Δωρεάν υγειονομική εξέταση από ιατρικό κλιμάκιο του στρατού στις Τ.Κ. Στέρνα και Φυλάκιο 6 και 8 Νοεμβρίου 2018 αντίστοιχα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόγραμμα Κοινωνικής Προσφοράς Ενόπλων Δυνάμεων
Το Δ΄ Σώμα Στρατού ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο της κοινωνικής
προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων, θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη ιατρικού
προσωπικού της 3 Μ/Κ ΤΑΞ – «ΡΙΜΙΝΙ» στα χωριά Στέρνα και Φυλάκιο (από
08:30 μέχρι 12:00Ω) του Δήμου Ορεστιάδας, την Τρίτη 06 Νοεμβρίου 2018
και την Πέμπτη 08 Νοεμβρίου 2018 αντίστοιχα, για δωρεάν υγειονομική
εξέταση, χωρίς τη δυνατότητα συνταγογράφησης.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση και προσέλευση των επιθυμούντων
κατοίκων.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2552 0 76122 (εσωτ. 6122, ώρες γραφείου).
ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ανακοίνωση σε pdf