Δράσεις προληπτικής ιατρικής από το Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Με το παρόν Δελτίο επιθυμώ να ενημερώσω τον πληθυσμό της Ορεστιάδας του Διδυμοτείχου και των περιχώρων οικισμών, για την σειρά μαθημάτων που διοργανώνει το Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας κατά την χρονική περίοδο από 17-9-2023 έως και 22-10-2023.

Διαχρονικά υπήρξε ένα κενό στην δραστηριότητά μας σαν Πρωτοβάθμια Δομή Υγείας ως προς την παρέμβασή μας στον τομέα της πρόληψης και ενημέρωσης του πληθυσμού εποπτείας μας. Το κενό αυτό οφειλόταν πρωτίστως και σε μεγάλο βαθμό στον αριθμό των ασθενών που εξυπηρετούσαμε καθημερινά στο ΚΥΟ, πράγμα που αποτελούσε ανυπέρβλητο εμπόδιο για την προληπτική προσέγγιση της δραστηριότητάς μας.

Οφείλω να σημειώσω ότι μετά το πέρας της πανδημίας υπήρξαν κατευθυντήριες οδηγίες και εκπόνηση προγραμμάτων από το Υπουργείο Υγείας και την 4η Υγειονομική Περιφέρεια για μια σειρά δράσεων Προληπτικής Ιατρικής. Σε αρκετά από αυτά τα προγράμματα συμμετείχαμε και εμείς σαν Κέντρο Υγείας, πλην όμως θελήσαμε και θέλουμε να προσθέσουμε ένα λιθαράκι σε αυτή την προσπάθεια.

Πράγματι λάβαμε την πρωτοβουλία της συμμετοχής μας, έπειτα από την έγκριση της 4ης ΥΠΕ, στις εκδηλώσεις του Άρδα 2023, όπως και εκπονήσαμε ένα πρόγραμμα μαθημάτων για την Άνοια, την Κατάθλιψη και την Νόσο Alzheimer, το οποίο πρόγραμμα θα διεξαχθεί σε 15 μαθήματα στην πόλη της Ορεστιάδας και σε οικισμούς της Ορεστιάδας και του Διδυμοτείχου και το οποίο έτυχε της εγκρίσεως και της στήριξης της 4ης ΥΠΕ και ιδίως της Υποδιοικήτριας και Υπεύθυνης των Κέντρων Υγείας, κας Χατζοπούλου.

Όπως ανέφερα και πιο πριν, τα μαθήματα αυτά θα πραγματευτούν στα νοσήματα όπως η άνοια, η κατάθλιψη και η νόσος Alzheimer, νοσήματα τα οποία είναι αρκετά διάχυτα στην κοινωνία μας, ιδίως η κατάθλιψη για την οποία παλαιότερες μελέτες ανέφεραν ότι το 25% του πληθυσμού έχει υποκλινική κατάθλιψη η οποία μπορεί στο μέλλον να δώσει κλινικές εκδηλώσεις.

Στόχος αυτών των μαθημάτων είναι ο πληθυσμός που θα τα παρακολουθήσει, να αποκτήσει αδρές γνώσεις πάνω σε αυτά τα νοσήματα ούτως ώστε, εγκαίρως να ζητήσει και να λάβει ιατρική βοήθεια εάν διακρίνει στον εαυτό του ή στους οικείους του σημεία τα οποία παραπέμπουν στα ως άνω νοσήματα.

Ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει μέγιστη αποδοχή του πληθυσμού αυτής της προσπάθειας και άρα μέγιστη συμμετοχή η οποία και θα κρίνει την επιτυχία ή την αποτυχία αυτής της πρωτοβουλίας.

Προς αυτήν την κατεύθυνση μπορείτε και εσείς να συνδράμετε και να προσφέρετε τα μέγιστα, ώστε αυτή την προσπάθεια πρωτίστως να κάνουμε να την αγκαλιάσει ο κόσμος προβάλλοντάς την.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Εννοείτε ότι αυτή πρωτοβουλία θα έχει και συνέχεια με ανάλογα προγράμματα διαφορετικού περιεχομένου, την οποία θα εκπονήσουμε στο εγγύς μέλλον.

Σας επισυνάπτω το πλήρες πρόγραμμα των 15 μαθημάτων με τους χώρους όπου θα διεξαχθούν καθώς και τους ομιλητές αυτών

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση σε μορφή pdf

Πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής