Ηλεκτρονική εφαρμογή της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης για τους πολίτες για την αξιολόγηση των προσφερόμενων υπηρεσιών των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητάς της.