Εν όψει της περιόδου καύσωνα που διανύουμε ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται