Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων ΕΠΑΛ Ορεστιάδας προϋπολογισμού 2.488.970,00 Ευρώ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                 « ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΑΛ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.488.970 € » .

 

Την Τρίτη 10/11/2020, αναρτήθηκε από την Ε.Υ.Δ  Α.Μ-Θ , ο οριστικός πίνακας κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων στη « Δράση 4γ.8.1 Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων στην Περιφέρεια Α.Μ –Θ».

Ο Δήμος Ορεστιάδας ενέταξε με υψηλότατη βαθμολογία αξιολόγησης το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση συγκροτήματος κτιρίων ΕΠΑΛ Ορεστιάδας» προϋπολογισμού 2.488.970 €.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο ενεργειακής αναβάθμισης που αφορά σχολική μονάδα του Δήμου μας.

Το σχολικό κτιριακό συγκρότημα που πρόκειται να αναβαθμιστεί είναι συνολικού εμβαδού 6.461,22 m2 και αποτελείται από το συνολικά 12 κτίρια τα οποία περιλαμβάνουν αίθουσες διδασκαλίες, εργαστήρια, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, γραφεία και λοιπούς βοηθητικούς χώρους.

Η ενεργειακή αναβάθμιση του συγκροτήματος στηρίζεται στην εφαρμογή παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στο κέλυφος και στα τεχνικά συστήματα των κτιρίων, καθώς και στην ενσωμάτωση τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η προσέγγιση για την ενεργειακή αναβάθμιση βασίζεται στις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές για την επίτευξη μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας με στόχο την υποστήριξη της προσπάθειας του Δήμου Ορεστιάδας για τη μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σε τοπικό επίπεδο

 

 

Το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης περιλαμβάνει παρεμβάσεις εκτός των άλλων σε:

•ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ & ΣΤΕΓΩΝ

•ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ & ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

•ΦΩΤΙΣΜΟ

•ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

•ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

•ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

•ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

 

                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

                                       ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

Διαβάστε το κείμενο σε pdf