Ενημέρωση για την συγκρότηση επιτροπών ελέγχου δαπανών και εκλογικών παραβιάσεων για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές του Οκτωβρίου 2023