Ενημέρωση Κοινότητας για την Υπέρταση, Υπερλιπιδαιμία, & Μεταβολικό Σύνδρομο Παρασκευή, 8/12/2023