Οδηγίες της ΓΓΠΠ για αυτοπροστασία των πολιτών σε περίπτωση πυρκαγιάς