Ενημερωτικό Δελτίο Τύπου Κέντρου Υγείας Ορεστιάδας