Ενημερωτικό Μήνυμα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας