Επαναληπτική διακήρυξη για την εκποίηση εγκαταλελειμένων οχημάτων στον Δήμο Ορεστιάδας