Επικαιροποίηση στοιχείων – δήλωση ένταξης στο ΤΕΒΑ

 Επικαιροποίηση στοιχείων – δήλωση ένταξης στο ΤΕΒΑ

 

Σας ενημερώνουμε ότι από την Δευτέρα  15/5/2017 ξεκινά στο Δήμο μας  η διαδικασία επικαιροποίησης δικαιούχων   για το πρόγραμμα TΕΒΑ που αφορά στη διανομή δωρεάν τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης (επισιτιστικής βοήθειας )

Η  επικαιροποίηση θα πραγματοποιηθεί   μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑ . Αυτό συνεπάγεται ότι οι  εγκεκριμένοι ωφελούμενοι  του ΚΕΑ  και αυτοί μόνον θα προσέρχονται  στα σημεία καταγραφής για να υπογράψουν ότι επιθυμούν να ενταχθούν  στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αριθμ. Δ23/οικ.17108/875/2017 – ΦΕΚ 1474/Β/28-4-2017 Υπουργικής Απόφασης

           

 

Η επικαιροποίηση μπορεί να γίνει είτε μέσω των Δήμων και των ΚΕΠ, είτε απευθείας από τον δικαιούχο και ο αιτών/ούσα επιλέγει το πεδίο που είναι διαθέσιμο στην φόρμα  της αίτησης του ΚΕΑ.

Τα σημεία καταγραφής ωφελουμένων στο Δήμο Ορεστιάδας είναι :

 • Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου μας
 • Κέντρο Κοινότητας Δ.Ορεστιάδας, παράρτημα ΡΟΜΑ (πρώην Ιατροκοινωνικό Κέντρο)
 • και για τους κατοίκους των απομακρυσμένων Δημοτικών κοινοτήτων τα ΚΕΠ στα οποία εξυπηρετούνται .

 

 

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων  ένταξης στο ΤΕΒΑ  λήγει στις 31/5/2017

 

 Για πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών παραθέτουμε τα κριτήρια ένταξης στο ΚΕΑ        και σημειώνουμε  ότι οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν καθ όλη τη διάρκεια του έτους αιτήματα.

 

α) Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: κάθε ενήλικο άτομο (άγαμος/η, χήρος/α, διαζευγμένος/η, ή σε διάσταση) που υποβάλλει ατομική φορολογική δήλωση, διαμένει μόνο του σε κατοικία ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρημένη και δεν εμπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

 

β) Πολυπρόσωπο νοικοκυριό: όλα τα άτομα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη. Δύναται να απαρτίζεται από ένα άτομο με ένα ή περισσότερα τέκνα, ή από έγγαμο ζευγάρι ή ζευγάρι το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με ή χωρίς τέκνα, καθώς και από φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια με την προϋπόθεση ότι η φιλοξενία έχει δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση.

 

γ) Άστεγοι: οι άστεγοι που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα με την προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων της πρώτης φάσης ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοικτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων που λειτουργούν στους Δήμους της πρώτης φάσης , δύναται να είναι δικαιούχοι του προγράμματος.

 

     Η αίτηση υποβάλλεται από τον υπόχρεο της φορολογικής δήλωσης ή τον /την σύζυγο του υπόχρεου φορολογικής δήλωσης του νοικοκυριού.

    Σε περίπτωση που το νοικοκυριό απαρτίζεται από φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά από τον υπόχρεο υποβολής φορολογικής δήλωσης ή τον/την σύζυγο του υπόχρεου φορολογικής δήλωσης  της φιλοξενούσας μονάδας για όλα τα μέλη του νοικοκυριού και αποκλειστικά μόνο μέσω των Δήμων ή των ΚΕΠ.

 

Παρατίθενται, ενδεικτικά, οι ακόλουθες περιπτώσεις:

 

 Σύνθεση Νοικοκυριού Εξαμηνιαίο Εγγυημένο Ποσό
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό

 

1.200€
 

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος

 

1.800€

 

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη

 

2.100€

 

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη

 

2.400€

 

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη

 

2.700€

 

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη

 

3.000€

 

 1. Περιουσιακά κριτήρια

 

α. Ακίνητη περιουσία:

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 ευρώ.

 

β. Κινητή περιουσία:

 1. Η αντικειμενική δαπάνη των επιβατικών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), Μικτής Χρήσης (Μ.Χ.) ή και των δικύκλων του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της, το ποσό των 6.000 ευρώ.
 2. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κτλ, όπως προκύπτουν από την τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξαπλάσιο του ύψους του εξαμηνιαίου εγγυημένου ποσού για κάθε τύπο νοικοκυριού.

 

Δικαιολογητικά:

 

 • Αστυνομική Ταυτότητα αιτούντα
 • ΑΦΜ & ΑΜΚΑ αιτούντα & όλων των μελών
 • Έντυπο Συναίνεσης (χορηγείται από την υπηρεσία μας)

 

 

 • Ε1 2015, Eκκαθαριστικό, Ε2, Ε9, ΕΝΦΙΑ (και των συνοικούντων)

 

 • Σε περίπτωση που η μόνιμη κατοικία διαμονής είναι διαφορετική από αυτήν που έχει δηλωθεί στο τελευταίο Ε1, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδόποτε επίσημου δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (πχ μισθωτήριο συμβόλαιο, λογαριασμοί Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών/ΔΕΚΟ, τηλεπικοινωνιών κτλ). Στην περίπτωση των αστέγων, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης χρήσης των υπηρεσιών από Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων ή βεβαίωση από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου.

 

 • Σε περίπτωση που η σύνθεση του νοικοκυριού είναι διαφορετική από αυτήν που έχει δηλωθεί στο τελευταίο Ε1, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε επίσημου δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (πχ πιστοποιητικό γέννησης, αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου, κτλ).

 

 • Σε περίπτωση που οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο έχει μεταβληθεί σε σχέση με ότι έχει δηλωθεί στο τελευταίο Ε1 και στο τελευταίο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδόποτε επίσημου δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (συμβόλαια πώλησης ή αγοράς, δωρεάς, παραχώρησης ή κατασχετήριο).

 

 • Σε περίπτωση που ο αιτών (δικαιούχος) δεν δύναται να εργαστεί λόγω αναπηρίας, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής γνωμάτευσης του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας. Σε περίπτωση που μέλος της ωφελούμενης μονάδας δεν δύναται να προσκομίσει την παραπάνω γνωμάτευση, αλλά ισχυρίζεται ότι δεν δύναται να εργαστεί λόγω αναπηρίας, θα πρέπει να προσκομίσει σχετική υπεύθυνη δήλωση και γνωμάτευση του ποσοστού αναπηρίας από την Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας.

 

 • Αριθμός Τραπεζικού λογαριασμού
 • Κάρτες ανεργίας ή συμβάσεις εργασίας

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                                             Μαυρίδης Βασίλειος

Κατεβάστε το πρωτότυπο αρχείο