Επιστημονική εκδήλωση Πρόληψη, μια ενσυνείδητη πράξη – Παρασκευή 9/11/2018 18:00 στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο Ορεστιάδας

Επιστημονική εκδήλωση Πρόληψη, μια ενσυνείδητη πράξη – Παρασκευή 9/11/2018 18:00 στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο Ορεστιάδας