Έρευνα μετακινήσεων στο πλαίσιο της Κυκλοφοριακής Μελέτης Ορεστιάδας

Ο Δήμος Ορεστιάδας, ξεκίνησε την εκπόνηση ολοκληρωμένης κυκλοφοριακής μελέτης με σκοπό την οργάνωση της κινητικότητας για την πόλη σε άξονα βραχυπρόθεσμο αλλά και μακροπρόθεσμο.

Στο πλαίσιο της μελέτης, ζητείται από όλους τους πολίτες η συμμετοχή τους στην έρευνα καταγραφής χαρακτηριστικών μετακίνησης, μέσω του παρακάτω συνδέσμου. Σκοπός της έρευνας είναι να αποκτήσει ο Δήμος για πρώτη φορά πρωτογενή δεδομένα για τα χαρακτηριστικά μετακινήσεων των πολιτών του και τις προτιμήσεις τους, γεγονός που θα του προσφέρει καθοριστικό πλεονέκτημα στον εντοπισμό των κυριότερων προβλημάτων κινητικότητας στα όρια του Δήμου αλλά και των αντίστοιχων αναγκών των κατοίκων.

Η έρευνα είναι ανώνυμη και τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω αυτής δεν προσωποποιούν τους ερωτώμενους, ενώ παράλληλα συμβαδίζει με τις οδηγίες περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Παρακαλούμε, όπως συμμετέχετε στην έρευνα ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο και απαντώντας στις ερωτήσεις.

Επιθυμητή η διάδοση του συνδέσμου του ερωτηματολογίου.