Ερωτηματολόγιο δημοτών –κατοίκων στα πλαίσια του προγράμματος: «Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας στη Χρηστή Διακυβέρνηση»

Έντυπο Ερωτηματολογίου

Το παραπάνω ερωτηματολόγιο αφού συμπληρωθεί μπορείτε να το προσκομίσετε στο Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Πληροφορικής του Δήμου Ορεστιάδας είτε να το αποστείλετε στο φαξ 2552029966 είτε να στείλετε σαρωμένο στο email: info@orestiada.gr