Εθελοντική Δράση 3/4/2015 για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3/4/2015 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, για τις ανάγκες τροφοδότησης και τακτοποίησης των τροφίμων που διατίθενται για την σίτιση απόρων πολιτών, , προσέφεραν τη βοήθειά τους, μέλη της εθελοντικής ομάδας υποστήριξης ευπαθών ομάδων και πολιτικής προστασίας.