Γνωστοποίηση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την θέση του Γενικού Γραμματέα Δήμου Ορεστιάδας