Γνωστοποίηση πλήρωσης μιας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη σε θέματα ευρωπαίκών προγραμμάτων