Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια αγαθών για:«εργασίες ανακαίνισης καταστημάτων ΚΕΠ Δήμου Ορεστιάδας» από το πρόγραμμα΄΄εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ΄΄του υπουργείου ψηφιακής διακυβέρνησης προϋπολογισμού 114.197,80 € με τον Φ.Π.Α.