Ηλεκτρονικός ανοικτός Διαγωνισμός με τίτλο “Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής επισιτιστικής ή και βασικής υλικής συνδρομής του ΤΕΒΑ Δήμου Ορεστιάδας Π.Ε. Έβρου”