Ημερίδα που διοργανώνεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Τtχνη, μια σιωπηλή επανάσταση : η Τέχνη ως δυναμικό εργαλείο κοινωνικού μετασχηματισμού και αλλαγής για την αντιμετώπ ιση των φαινομένων ανισότητας, στερεοτύπων, ρατσισμού και εκδηλώσεων βίας και κακοποίησης».