Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας – Ενίσχυση των πλημμυροπαθών της Θεσσαλίας