Κλήρωση διενέργειας για ανάδειξη επιτροπής προσωρινής παραλαβής