Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς την εβδομάδα 1-6 Ιουνίου 2020