Λειτουργία λαϊκών αγορών για την εβδομάδα από 12-16/5/2020