Λειτουργία λαϊκών αγορών για την εβδομάδα από 4-9/5/2020