Ματαίωση της διακήρυξης 1667/24-01-2018

Ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού (1667/24-01-2018) για τη μελέτη με τίτλο: “Σύνταξη τεχνικών μελετών για την ανέγερση κτιρίου ΚΗΦΗ στην Τ.Κ. Θουρίου του Δήμου Ορεστιάδας (Μελέτη εφαρμογής για τη δημιουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) – βραχείας φιλοξενίας και Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών – βραχείας φιλοξενίας στο Δήμο Ορεστιάδας)”

Διαβάστε αναλυτικά την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής