Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής προσφορών Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού με τίτλο προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής επισιτιστικής του ΤΕΒΑ Δήμου Ορεστιάδας Π.Ε. Έβρου 2018-2019