Νέα Διακήρυξη Δημοπράτησης Αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Νεοχωρίου