Ο Δήμος Ορεστιάδας Διακηρύσσει Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: Κατασκευή πεζοδρομίων στην τοπική κοινότητα Βαλτού Δήμου Ορεστιάδας Εκτιμώμενης αξίας 36.061,46 ευρώ (πλέον φ.π.α. 24% )