Ο Δήμος Ορεστιάδας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Τ.Χ.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 787.513,99€ ΕΥΡΩ με ΦΠΑ.